gm: NFT Unicorn Magic Eden дотор гүйцэтгэх захирал Жак Лу

gm: NFT Unicorn Magic Eden дотор гүйцэтгэх захирал Жак Лу

Magic Eden нь 1 жилийн өмнө нээгдсэн бөгөөд аль хэдийн 1.6 тэрбум долларын үнэлгээтэй байна. Энэ нь зөвхөн Solana NFT-ийн зах зээл болж эхэлсэн боловч одоо Ethereum-д нээгдэж байна. Хамтран үүсгэн байгуулагч, гүйцэтгэх захирал Жак Лу Дэн Робертс, Стивен Грэйвс нарт компанийн зорилго, NFT-ийн сөрөг нөлөөллийн талаар, Solana vs Ethereum, Ethereum-ийн нэгдэл болон түүний NFT-д үзүүлэх нөлөөллийн талаар бүгдийг хэлжээ. Apple эсвэл Spotify дээр gm подкаст үзэж, бүртгүүлээрэй.

Эх сурвалж: https://decrypt.co/videos/interviews/XeO80zrF/gm-inside-nft-unicorn-magic-eden-with-ceo-jack-lu