Telegram TON болон Gram Tokens-ийг орхисон, Дуров АНУ-ын бүх дэлхийг зохицуулах асуудалд шүүмжлэлтэй ханддаг

Telegram-ийн гүйцэтгэх захирал Павел Дуров тэд үүнийг Telegram Open дээр хаалттай гэж мэдэгдэж байгаагаа мэдэгдэв ...

BitcoinEthereumBinary.com Bitcoin & Ethereum хоёртын сонголт арилжаагаа эхлүүллээ

BitcoinEthereumBinary.com эсвэл BEB бол Bitcoin болон Ethereum хэрэглэгчдэд байршуулах боломжийг олгодог хоёртын сонголтын платформ юм ...