Intel нь шинэ дата төвийн чиптэй болсон бөгөөд Credit Suisse хувьцаа хулгайлсан гэж мэдэгдэв

Текстийн хэмжээ

Эх сурвалж: https://www.barrons.com/articles/intel-has-a-new-data-center-chip-and-credit-suisse-says-the-stock-is-a-steal-51617818488?siteid= yhoof2 & yptr = yahoo