Coinbase нь DeFi төслүүдийг дэмжих зорилготой бүлгийн хамгийн сүүлийн гишүүн болжээ

Coinbase нь Defi Alliance хэмээх төвлөрсөн бус санхүүжилтийг (DeFi) эхлүүлэхэд дэмжлэг үзүүлдэг байгууллагад элссэн гэж пүрэв гаригт крипто солилцооны компани мэдэгдэв. 

Энэ холбоог бараг яг жилийн өмнө Чикаго хотод байрладаг крипто бүлэг болох Volt Capital, Jump Capital, CMT Trading, DRW Trading зэрэг байгууллагууд байгуулсан. Өмнө нь блог дээр бичсэний дагуу уг холбоо нь "төвлөрсөн бус санхүүгийн (DeFi) орон зайд бизнес эрхлэгчид, гарааны бизнес эрхлэгчдэд худалдаа, холбогдох дүрэм журмын талаар чухал дэмжлэг, удирдамжаар хангах" зорилготой юм.

DeFi Alliance нь DeFi орон зайд шинээр гарч ирж буй төслүүдэд зөвлөгөө өгч, дэмжлэг үзүүлдэг. Түүнчлэн гарааны бизнес эрхлэгчдэд платформоо бий болгох, хөгжүүлэх, өсгөхөд шаардлагатай нөөцөөр хангах зорилгоор "Accelerate DeFi" хөтөлбөрийг зохион байгуулдаг. 

"ДеФи нь дижитал валютын Bitcoin-ийн үндсэн үндэс суурь дээр үндэслэн дижитал валютын ойлголтыг өргөжүүлж байна" гэж Coinbase баг блог дээрээ бичжээ. "DeFi нь интернетэд холбогдсон хэн бүхэнд илүү нээлттэй, чөлөөтэй, шударга санхүүгийн зах зээлийг бий болгох боломжтой юм."

The Block-ийн цуглуулсан мэдээллээс үзэхэд DeFi протоколууд өнгөрсөн сард 200 гаруй сая долларын орлого олжээ.

Холбогдох уншлага

Эх сурвалж: https://www.theblockcrypto.com/linked/101203/coinbase-defi-alliance-membership?utm_source=rss&utm_medium=rss