CoinMetro нь GBP-ийн дэмжлэгийг нэмснээр Их Британийн крипто худалдаа эрхлэгчдэд хаалга онгойдог

зардал багатай

About CoinMetro

Source: https://toshitimes.com/coinmetro-opens-doors-for-uk-crypto-traders-by-adding-support-for-gbp/